Fill 1 Minecraft-Logo-768x432 Copy Fill 1

For

Employers

See, develop and make visible the skills you need to succeed in engineering, today and tomorrow.

For

Educators

EAL, specialist skills, awarding and assessment services organisation for industry.

For

Professionals

See, develop and make visible the skills you need to succeed in engineering, today and tomorrow.

For

Career Seekers

Discover, develop and make visible the skills you need to succeed in engineering.

For

Educators

EAL provides rigorous and robust End-Point Assessment (EPA) that validates the quality of training. In a turbulent world, we embrace change to build on tried and tested methods, creating EPA solutions employers can trust.

What is Enginuity?

We create practical solutions for individuals, educators, and manufacturing and engineering employers, using unmatched industry expertise and data. Our ‘Enginuity’ in marrying our engineering expertise with ingenuity with data, is how we will design and constantly improve solutions that provide a great user experience, create new solutions that are easy to integrate, and prove the business case for engineering skills development.

Green Skills

Insights

Find all the latest insight and analysis, from the major engineering and manufacturing sectors and from across the UK, in one place.

News & Events

The Enginuity Skills Awards 2022 will see industry leaders gather to recognise the brilliant apprentices, champions of skills development, and innovative engineers tackling society’s biggest challenges, who will ensure the future of a sector that is the backbone of the UK economy.

Careers

We exist to give one Engineer the opportunity to change their world and ours. Enginuity provides such opportunity through the creation of practical skills solutions for individuals, educators, and manufacturing and engineering employers who want to see and develop the skills they need to succeed.

Contact

Welsh Rail Framework Consultation

Rail Infrastructure Apprenticeship Framework

English

Enginuity is undertaking a four-week public consultation on there view of the Level 2 and Level 3 Rail Infrastructure Apprenticeship Framework, on behalf of the Welsh Government.

We are working together with a range of sector stakeholders from across Wales including rail employers, training providers, Welsh Government, Industry Wales and Qualifications Wales.

The apprenticeship framework is being revised to ensure that it is up to date and fit for purpose to meet the needs of the rail infrastructure sector in Wales. Further, it supports the vision of the sector to develop an increasingly skilled, flexible and effective workforce, whilst providing a positive route for attracting and retaining staff into the rail infrastructure sector.

Do you work within the rail infrastructure sector in Wales?
Then we need your input.

We are inviting feedback on the revised draft Apprenticeship from those working in Track Maintenance, Signalling, Electrification, and Telecoms in Wales, to ensure the apprenticeship reflects what is needed in your sector.

This is your opportunity to help shape the rail infrastructure workforce and to contribute to raising the profile of careers in our rail engineering sector.

The consultation will be live until Friday 28th May 2021.

If you have any comments or questions about the consultation, please email [email protected]

Download Framework

Cymraeg

Mae Enginuity yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus pedair wythnos ar yr adolygiad o Fframwaith Prentisiaeth Seilwaith Rheilffordd Lefel 2 a Lefel 3, ar ran Llywodraeth Cymru.

Rydym yn gweithio gydag amryw o randdeiliaid o’r sector o bob rhan o Gymru gan gynnwys cyflogwyr rheilffyrdd, darparwyr hyfforddiant, Llywodraeth Cymru, Diwydiant Cymru a Chymwysterau Cymru.

Mae’r fframwaith prentisiaeth yn cael ei adolygu i sicrhau ei fod yn gyfredol ac yn addas at y diben i ddiwallu anghenion y sector seilwaith rheilffyrdd yng Nghymru. Hefyd, mae’n cefnogi gweledigaeth y sector i ddatblygu gweithlu cynyddol fedrus, hyblyg ac effeithiol, wrth ddarparu llwybr cadarnhaol ar gyfer denu a chadw staff yn y sector seilwaith rheilffyrdd.

Ydych chi’n gweithio yn y sector seilwaith rheilffyrdd yng Nghymru?
Yna mae angen eich mewnbwn arnom.

Rydym yn gwahodd adborth ar y Brentisiaeth ddrafft ddiwygiedig gan y rhai sy’n gweithio ym maes Cynnal a Chadw Traciau, Signalau, Trydaneiddio a Thelathrebu yng Nghymru, er mwyn sicrhau bod y brentisiaeth yn adlewyrchu’r hyn sydd ei angen yn eich sector.

Dyma’ch cyfle i helpu i lunio’r gweithlu seilwaith rheilffyrdd ac i gyfrannu at godi proffil gyrfaoedd yn ein sector peirianneg rheilffyrdd.

Bydd yr ymgynghoriad yn fyw tan ddydd Gwener 28 Mai 2021.

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu gwestiynau am yr ymgynghoriad, e-bostiwch [email protected]

Fframwaith Llwytho i Lawr

Close

Close

Close

Get Started

Minecraft Gamertag

Gamertag is required

No gamertag?

You’ll need to sign up on Minecraft.net

Next